Temele proiectului

1. Împuternicire și participare
Această temă construiește și întărește canale de comunicare dintre comunitatea din Pata Rât și instituțiile publice. În toate cele patru comunitățile din zonă, membrii descoperă și învață despre reprezentarea democractică și învață cum să se reprezinte mai bine și cum să se mobilizeze pentru acțiune. Astfel, comunitățile vor fi mai pregătite pentru a participa la acțiuni de dezvoltare.

2. Acces la drepturi de protecție socială
Prin munca asistenților sociali membrii comunităților dobândesc acte de identitate și acces la drepturi de protecție socială asigurate în mod legal. În jur de 230 de familii vor fi astfel ajutate să acceseze ajutoare sociale, iar 114 persoane care nu au deloc acte de identitate (buletin, CNP) vor fi ajutați să și le facă.

3. Creșterea bunăstării
Printr-un management coordonat al cazurilor familiale și prin identificarea sistemului lor de supraviețuire, a nevoilor și a resurselor de care dispun, asistenții de caz îi vor ajuta pe oameni să-și îmbunătățească calitatea vieții. În plus, cursuri de pregătire și micro-cercetări vor oferi instrumentele necesare pentru diferiți specialiști în servicii sociale să răspundă în moduri adecvate cultural nevoilor membrilor comunității.

4. Comunități mai protejate
Prin implicarea comunităților din zona Pata Rât, se cartografiază zonele de risc maxim și se formează grupuri de prevenție. Comunitatea contruiește astfel o rețea coordonată de răspuns în caz de urgență care să fie capabilă să răspundă la cazurile cu risc ridicat de conflict din mediul ghetoizat. Mai mult decât construirea unui plan de siguranță pentru zona Pata Rât, prin această componentă se dorește creșterea capacității membrilor comunității și a forțelor de ordine de gestionare a conflictelor și de manifestare a unui comportament asertiv.

5. Coeziune socială
Pentru întărirea coeziunii între comunități le implicăm și le invităm să participe la planificarea și construirea unui centru pentru tineret (Centrul de Tranzit pentru Tineri). Membrii acestora participă, de asemenea, atât ca forță de muncă plătită prin proiect cât și ca voluntari la ridicarea construcției. Centrul de Tranzit pentru Tineri (TYC) este menit ca spațiu pentru desfășurarea activităților comune în educație, pentru cultură și sport, ca loc de întâlnire al tinerilor din Pata Rât cu cei din oraș pentru discuții și colaborări, acțiuni și evenimente.

6. Identitate socială prin participare culturală
Pentru construirea identității sociale a comunității din Pata Rât, membrii acesteia participă în diferite activități culturale stabilite prin curatoriat participativ, un proces inclusiv de proiectare, selecție și planificare artistică și a activităților. Prin intermediul unor apeluri deschise pentru proiecte, vor avea loc o serie de intervenții artistice în spațiul public și o serie de activități culturale (ateliere, spectacole, improvizații muzicale). Împreună cu programul cultural al Centrului de Tranzit pentru Tineri, aceste activități vor contribui la coeziunea comunităților din Pata Rât și, mai mult, la generarea de legături mai apropiate între cei care locuiesc în zonă și locuitorii din alte zone ale Clujului.

7. Acces la educație de calitate
Proiectul oferă servicii de asistență socială și educațională pentru aproximativ 150 de copii și familiile lor și suport pentru cel puțin 5 școli comunitare la care sunt înscriși copii din Pata Rât. Astfel susținem participarea lor școlară. Educația prin programul “a doua șansă” este disponibilă pentru copii, tineri și adulți (persoane care au renunțat la școală și care trebuie să recupereze pentru a obține o diplomă de studii în sistemul formal de educație). Participarea la procesul educațional va fi susținut prin activități extracuriculare pentru copii și tineri. Menținerea la școală a copiilor din familiile cele mai vulnerabile va fi susținută prin continuarea activității de la Unitatea Mobilă (igienă, îmbrăcăminte, transport, însoțire, ajutor la lecții, meditații etc).

8. Oportunități de ocupare
În vederea creșterii oportunităților de angajare pentru membrii comunității din Pata Rât, proiectul oferă comunității prin programul “a doua șansă” oportunități de completare a nivelului formal de educație și calificări profesionale. Aceastea vor ajuta la îmbunătățirea educației formale și va crește nivelul calificărilor populației din Pata Rât. În același timp, viitori angajatori și oameni de afaceri din zona Clujului vor deveni conștienți de potențialul comunității ca forță de muncă. Prin mediere ocupațională și consiliere 70 de persoane din Pata Rât vor fi angajate. Aceasta va crește coeziunea în cadrul comunității prin crearea unui mediu de lucru formal care să îi aparțină. Altfel spus, oamenii ajung să își dezvolte propria lor afacere socială.

9. Desegregare și locuire
Pentru a oferi continuitate întregului proiect se creează condiții pentru scrierea și dezvoltarea de proiecte noi, inclusiv de dezvoltare locativă în Zona Metropolitană Cluj. Consultanța cu actorii relevanți și scrierea de proiecte noi va ajuta la continuarea desegregării și a incluziunii sociale a comunităților din zona Pata Rât. Amendamentul pentru introducerea componentei de locuire a fost semnat în septembrie 2015, cu implementarea care va începe în aceeași lună. 32 de apartamente vor fi construite de Habitat for Humanity Cluj, unul din partenerii proiectului Pata-Cluj. Pentru a evita formarea de noi zone de tip ghetou în oraș, proiectul vede construcția locuințelor pe patru terenuri diferite, în patru locații diferite din zona metropolitană și a municipiului Cluj-Napoca. Locațiile vor fi accesibile cu transportul public și vor avea toate utilitățile. Cele patru construcții vor avea 8 apartamente, fiecare cu câte două camere.

Deoarece proiectul este implementat într-un mediu complex și sensibil, vom acorda o atenție specială criteriilor de acordare a acestor locuințe, cât și criteriilor de selecție și evaluare a beneficiarilor. Prin urmare, va fi formată o comisie de stakeholderi (părți interesate), care să fie constant consultată pe puncte procedurale și metodologice. Prima întâlnire a comisiei va avea loc în noiembrie 2015.

10. Creșterea gradului de conștientizare
Campanii creative de comunicare folosesc arta pentru a se adresa diferitelor segmente ale populației Clujului pentru a-i face conștienți de eforturile de incluziune socială a populației din Pata Rât. La un nivel mai înalt, rețelele de profesioniști care lucrează pe tema incluziunii populației de romi la nivel local, regional, național și European vor fi informați cu privire la rezultatele proiectului.