Nevoia pentru Pata-Cluj

Modelele de strategie existente și documentele de politici publice au lipsuri în indicații și mecanisme practice de implementare.
Importanța unei componente de planificare participatorie integrate nu a fost încă dovedită, dar are toate premisele pentru a asigura inițiative cu adevărat inclusive și sustenabile.
Abordarea standard pentru îmbunătățirea locuirii și a condițiilor romilor dezavantajați conține, de obicei, numai îmbunătățiri de infrastructură. Astfel de inițiative sunt percepute de romi ca fiind insuficiente, creând adesea antagonisme și discriminare din partea comunităților majoritare. Astfel, o abordare integrată este al doilea element cheie pentru îmbunătățirea situației grupurilor vulnerabile.

Nevoile adresate de acest proiect converg cu cele exprimate de locuitorii așezărilor din zona Pata Rât în cadrul discuțiilor și forumurilor organizate de facilitatorii comunitari prin intermediul proiectului de asistență tehnică al UNDP (Faza pregătitoare a unui Proiect Model. Creșterea eficacității Fondurilor UE pentru Locuire Sustenabilă și Incluziunea romilor dezavantajați (orientat explicit, dar nu exclusiv spre) din Zona Metropolitană Cluj, în parteneriat cu Municipalitatea orașului Cluj-Napoca și Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, finanțat de Open Society Foundations și Making the Most of the EU Funds for the Roma, implementat în perioada iulie 2012 – februarie 2013:

  • participare în comunitatea majoritară
  • acces la educație și calificare vocațională
  • acces la servicii de îngrijire a copilului
  • ocupare formală
  • acces la servicii de sănătate pentru cei care au dreptul la ele
  • acces la un mediu de viață sigur, fără violență
  • desegregarea și îmbunătățirea situației de locuire

De aici provine abordarea inovativă a proiectului – adresarea complexității fenomenului de excluziune socială a romilor prin 10 teme majore. Scopul nostru este să deschidem un spațiu de reciprocitate pentru instituțiile locale, comunitatea marginalizată și majoritatea populației. Acest “spațiu” va face posibilă cooperarea reală pentru incluziunea socială. Astfel, în acest proiect atenția este în mod egal distribuită între instruirea instituțiilor și instruirea comunității, desfășurate în paralel, care corespund abordărilor de sus în jos (top-down), respective de jos în sus (bottom-up) din domeniul dezvoltării comunitare.

Proiectul își propune să dezvolte un proces integrat de dezvoltare locală, prin asigurarea intervențillor de dezvoltare socială și umană necesare susținerii sustenabilității și eficienței dezvoltărilor de infrastructură pentru locuire socială inițiate de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Părerea dumneavoastră

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *