Implică-te – pentru instituții (partenere)

De la începutul proiectului ne-am bucurat de susținerea instituțională a partenerilor de proiect și a colaboratorilor noștri pentru:

  • Facilitarea legăturilor locuitorilor de la Pata Rât cu autorități și instituții locale în vederea rezolvării nevoilor comunitare, a dobândirii actelor de identitate, a accesului la servicii medicale etc
  • Consultări pe temele proiectului: locuire, ocupare, educație, servicii sociale, etc.
  • Dezvoltarea de campanii de conștientizare cu privire la temele sensibile ale proiectului: incluziunea socială urbană, violența domestică, incluziune prin educație și cultură etc.

Și instituția în care lucrezi poate contribui la incluziunea socială a persoanelor marginale și vulnerabile prin cel puțin una dintre aceste direcții de acțiune. Dacă instituția în care lucrezi este interesată de una dintre acestea te rugăm să o contactezi pe Eva Incze, asistenta noastră de proiect, pentru a discuta termenii viitoarei colaborări. Iată datele ei de contact: eva.patacluj@gmail.com, tel. 0786 375 805. Contribuția ta și a instituției în care lucrezi poate ajuta la schimbarea și consolidarea politicilor publice în domeniu și la crearea unui oraș mai prosper și mai inclusiv. Îți mulțumim pentru susținere și participare!