Ce este Pata-Cluj?

Pata-Cluj este un proiect de intervenție socială care folosește o abordare integrată a incluziunii sociale. Scopul este să pregătească incluziunea socială a comunităților din Pata Rât și strada Cantonului, cel mai vulnerabil grup al Municipiului Cluj-Napoca și unul dintre grupurile vulnerabile ale Zonei Metropolitane Cluj. Intervenția este realizată printr-o abordare multidimensională și utilizează teme multidimensionale ale proiectului pentru

  • a crește participarea comunității la societatea clujeană
  • a pregăti desegregarea și îmbunătățirea situației de locuire
  • a crește accesul la educație, la dezvoltarea creativă și pregătirea vocațională
  • a îmbunătăți accesul la servicii de sănătate
  • a îmbunătăți situația de ocupare a forței de muncă
  • a crește accesul la servicii sociale și a îmbunătăți securitatea comunității

Viziunea noastră este, pe de o parte, să asistăm comunitățile din Pata Rât în dobândirea unei calități mai bune a vieții și în dobândirea unui control mai bun asupra propriilor vieți, începând de la condițiile de viață, educație și ocupare, până la interacțiunile și colaborările cu autoritățile locale. Pe de altă parte, serviciile publice de masă (educație, asistență socială, ocupare, sănătate) vor fi mai bine pregătite pentru a putea ajunge la cele mai vulnerabile grupuri ale societății și pentru a oferi servicii sensibile la diferențele culturale.

Proiectul “Pata-Cluj”, denumit integral “Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor defavorizați” este susținut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei” (RO25) în valoare de 4 095 864 EUR.

Detalii despre temele proiectului și activitatea pe fiecare dimensiune în parte găsiți accesând pagina Temele Proiectului. Mai multe informații despre proiect și contextul apariției acestuia puteți găsi accesând pagina celor mai frecvente întrebări.