Despre programul de finanțare

Prin intermediul Granturilor Norvegiene și a celor EEA, Norvegia contribuie la reducerea inegalităților și la întărirea relațiilor bilaterale cu țări beneficiare din Europa. Norvegia cooperează îndeaproape cu UE prin intermediul Acordului asupra Zonei Economice Europene (EEA).

Pentru perioada 2009-2014 contribuția Norvegiei este de 1.7 miliarde €. Granturile sunt disponibile pentru ONG-uri, instituții de cercetare și academice, și sectorul public și privat în 12 cele mai noi state membre ale UE, Grecia, Portugalia și Spania. Există o strânsă colaborare cu entitățile Norvegiene, iar activitățile pot fi implementate până în 2016.

Ariile principale de asistență sunt: protecția mediului și schimbările climatice, cercetare și burse, societate civilă, sănătate și copii, egalitate de gen, justiție și patrimoniu cultural.

RO 25 – Programul de Reducere a Sărăciei în România contribuie la reducerea disparităților sociale și economice în România. Se concentrează pe categoriile vulnerabile, prioritizând educația primară și dezvoltarea în vederea ruperii cercurilor vicioase ale sărăciei. Programul este finanțat de norvegieni prin intermediul Granturilor Norvegiene.

Aria Programului: Inițiative locale și regionale pentru Reducerea Inegalităților Naționale și Promovarea Incluziunii Sociale.

Obiective generale: Întărirea coeziunii sociale și economice la nivel național, regional și local.

Obiective specifice: Contribuie la reducerea diferențelor dintre cei mai deprivați și restul societății în România, și prin colaborare bilaterală cu actori sociali relevanți din Norvegia și cu parteneri strategici ai Granturilor Norvegiene.

Buget: € 20,000,000

Mai multe detalii pe pagina Norway Grants: http://norwaygrants-povertyalleviation.org/index.php?page=about-the-programme