Despre Pata Rât

Zona Pata Rât este o așezare urbană informală segregată spațial, cu deprivări multiple (de ex. spațiu redus de locuire și lipsa utilităților de bază), aflată lângă groapa de gunoi a orașului, în care locuiesc aproximativ 300 de familii.

Cele patru comunități din zonă s-au format în urma evacuărilor repetate ale unor familii sărace, cele mai multe de etnie romă, din zonele centrale ale orașului și mutate la periferie. La acestea s-au adăugat locuitori din satele apropiate care-și căutau mijloace de subzistență în depozitul de deșeuri.

Condițiile actuale constituie constrângeri pentru adoptarea unor intervenții ferme din partea autorităților pentru desegregarea și relocarea populației din zona Pata Rât:

a) Este de așteptat ca groapa de gunoi să fie închisă în 2015 ca urmare a unui proiect european implementat de Consiliul Local, astfel că multe familii (aprox. 150) care lucrează în prezent în colectarea selectivă pe rampă își vor pierde sursele de venit. Nivelul lor scăzut de educație și calificare profesională, combinat cu responsabilitățile familiale, le va îngreuneze posibilitățile de angajare ulterioară. Dat fiind faptul că majoritatea acestor familii nu au variante alternative de locuire în alte părți ale orașului sau regiunii, ei vor căuta să supraviețuiască în oraș.
b) Fiind o zonă industrială grav poluată, la aproximativ 6 km de oraș, este de așteptat să nu se dezvolte proiecte de locuire în zonă mai repede de 20 de ani (cât durează perioada minimă de regenerare a mediului).
c) În prezent, zona Pata Rât constituie capătul pantei marginalizării pentru familiile aflate în risc să-și piardă locuințele și locul de muncă în oraș. În ciuda condițiilor precare, numărul populației este în continuă creștere.

Poveștile de viață ale oamenilor din Pata-Rât și strada Cantonului încorporează procese istorice de schimbare politică, economică și socială care dezavantajează familiile de romi și adâncesc diferențele dintre majoritari și cei marginalizați.

Lupta pentru asigurarea unei vieți decente și a unei case pentru copiii lor devine evidentă la o privire mai apropiată, toate având loc pe un fundal de șomaj pe scală largă, suport scăzut din partea statului pentru categoriile vulnerabile și persistenței prejudecăților care-i învinovățesc pe romi.