Program conferință

Incluziunea socială: strategii și dileme

Conferință internațională

1 – 2 martie 2017, Cluj-Napoca

Grand Hotel Napoca, str. Octavian Goga nr. 1

Ziua 0 – 28 februarie

Sosirea participanților

Ziua 1 – 1 martie

9.00 – 10.00Înregistrarea participanților
10.00 – 11.30DESCHIDEREA OFICIALĂ A CONFERINȚEI

 • Emil BOC, Primarul Municipiului Cluj-Napoca

 • Gheorghe VUȘCAN, Prefect al județului Cluj

 • Alin TIȘE, Președinte al Consiliului Județean Cluj

 • Ionelia Claudia GROSU, Președintele Agenției Naționale pentru Romi (TBC)

 • Herman BASKÅR, Șef Adjunct al Misiunii Ambasadei Regatului Norvegiei în România, Bulgaria și Moldova

 • Eduard Petrescu, Reprezentanta UNICEF în România

 • Kálmán MIZSEI, Fost președinte al Consiliului Director al “Making the most of EU Funds for Roma” și Fost Secretar General Adjunct al ONU

 • Elena IORDĂNESCU, Serviciul pentru Politici Europene și de Coeziune Socială, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (RO)

 • Aurel MOCAN, Director Executiv al Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca


11.30 – 12.00Pauză de cafea
12.00 – 13.30SESIUNE PLENARĂ: Metode și abordări în lucrul cu comunități vulnerabile

 • Eva FAHLSTRÖM-BORG (SE), Directoare a Comitetului de Intervenție în Dezastre și Traumă al Asociației Internaționale de Psihoterapie și Procese de Grup, supervizoarea proiectului Pata-Cluj: Transformare socială

 • NEGREA Vidia (HU), Coordinator regional, Institutul Internațional European pentru Practici Restaurative: Restaurarea cetățeniei grupurilor celor mai vulnerabile

 • Echipa Pata-Cluj (RO), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj: Proiectul Pata-Cluj. O abordare integrată și rezultatele ei


Moderator: Eva Fahlström-Borg, director al Comitetului de Intervenție în Dezastre și Traumă
13.30 – 14.30Prânz
14.30 – 16.00GRUPURI DE LUCRU PARALELE
GL1. Practici restaurative în protecția copilului


Robert VAN PAGÉE (NL), Centrul pentru Conferințe în Grup Familial și Practici Restaurative
GL2. Practici restaurative pentru îmbunătățirea incluziunii școlare

NEGREA Vidia (HU), Institutul Internațional pentru Practici Restaurative
GL3. Bazele parteneriatelor sustenabile

Hilde GÖTT (DE), Organizația Luterană pentru Tineret și Bunăstare & PAFE
GL4. Abordări culturale în incluziunea socială și munca de tineret

Mija BERGMAN (SE) Primăria Huddinge & APAI Emese (RO), Fundația AltArt
GL5. Dezvoltare comunitară incluzivă

Facilitatori comunitari, proiectul Pata-Cluj și Asociația Comunitară a Romilor din Coastei
16.00 – 16.30Pauză de cafea
16.30 – 17.30Concluziile zilei și discuții. Prezentarea concluziilor grupurilor de lucru

 • Prezentarea concluziilor grupurilor de lucru

 • Robert VAN PAGÉE (NL), Centrul pentru Conferințe în Grup Familial și Practici Restaurative: Restaurarea cetățeniei prin facilitare comunitară


Discuții
18.00Cină
20.00Eveniment cultural

Ziua 2 – 2 martie

9.00 – 11.30SESIUNE PLENARĂ: Colectare și analiză de date empirice în vederea dezvoltării politicilor publice

 • HORVÁTH István (RO), Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale: Rezultatele proiectului SOCIOROMAP

 • Cristina RAȚ (RO), Universitatea Babeș–Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială: Implicarea rezidenţilor din zone marginalizate locuite preponderent de romi în cercetări sociologice cantitative: experienţe privind zone urbane şi rurale din România

 • NUN András (HU), Fundația Autonomia: Dezvoltare strategică participativă

 • TELLER Nóra (HU), Institutul de Cercetare Metropolitană: Evaluarea intervențiilor complexe vizând incluziunea romilor

 • Andrey IVANOV, Șef al Sectorului Integrării Romilor și Migranților, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene: Monitorizarea intervențiilor pentru romi din perspectiva drepturilor fundamentale

 • Gabriella TONK, Alexandru BOGUȘ (RO), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj: Dezvoltarea unui proiect de locuire participativDiscuții
Moderator: Kálmán MIZSEI, Fostul președinte al Comisiei Making the most of EU Funds și fost asistent al Secretarului General al ONU
11.30 – 12.00Pauză de cafea
12.00 – 14.00

SESIUNI PARALELE
Sesiunea 1. Politici de locuire socială


 • Alexandru MUREȘAN, Leontina LINGURAR, Enikő VINCZE, Fundația Desire (RO): Dreptate romilor prin aplicarea dreptului la locuire: campania „Căși sociale ACUM!” din Cluj

 • Sheena KELLER, Ofițer de cercetare, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene: Angajamente locale pentru proiecte de incluziune a romilor - resultate și reflecții

 • KOVÁCS Katalin (HU), Consiliul Local Pécs: Politica de locuire socială a Consiliului Local al orașului Pécs

 • Štěpán RIPKA (CZ), Universitatea din Brno: Housing First in Republica Cehă: cazul Brno

 • MORAVCSIK László (HU), Serviciul de Ajutor Maltez din Ungaria: Proiectul de locuire socială al Serviciului de Ajutor Maltez din Ungaria

 • Horea JURCAN (RO), Habitat for Humanity Cluj: Locuirea socială în proiectul Pata-Cluj


Discuții
Moderator: Andrey Ivanov, Directorul Sectorului de Integrarea Romilor și Migranților, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE
Sesiunea 2. Reliefarea drepturilor copilului în incluziunea socială


 • Claudia LIXANDRUMarian DARAGIU (RO), Roma Education Fund: Ready Set Go! – creșterea rezultatelor dezvoltării timpurii a copiilor romi

 • Judit Berki (HU), Autoguvernarea Județului Nógrád: Rolul organizațiilor rome în incluziunea socială a comunităților marginalizate de romi

 • Florin BOTONOGU (RO), Centrul de Politici pentru Roma și Minorități: Cazul Ferentari

 • Maria ROTH (RO), Universitatea Babeș–Bolyai University, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială: Acțiunea participativă și împuternicirea copiilor romi ca mijloc de schimbare socială

 • ANTAL Imola (RO), Universitatea Babeș–Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială: Răspunsul sistemului de protecție socială la abuzul copiilor și neglijență în comunitățile marginalizate de romi

 • Norbert Iuonaș (RO), Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher: Conștientizare și advocacy împotriva discriminării


Discuții
Moderator: Maria Roth, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Sesiunea 3. Contractul de închiriere și locuințele sociale. Cadru legal. Drepturile și obligațiile părților. Workshop adresat membrilor comunității din Pata Rât, susținut de Emőke Fekete (RO), jurist
14.00 – 15.00Prânz
15.00 – 16.00SESIUNE PLENARĂ. Concluzii. Încheierea conferinței
19.00 Eveniment cultural