Locuire

Descriere 

Proiectul Pata-Cluj îşi propune planificarea și implementarea unor intervenții coordonate necesare pentru incluziunea socială a comunităților marginalizate din Pata Rât, inclusiv pilotarea locuirii sociale participative. Pentru a evita formarea de noi zone de tip ghetou, proiectul planifică construirea/achiziționarea a 32 de apartamente sociale pe patru parcele diferite în patru zone diferite din municipiul Cluj și Zona Metropolitană. Zonele vor trebui să aibă acces la transportul public și toate utilitățile necesare. Aceste apartamente sociale sunt dedicate exclusiv locuitorilor din Pata Rât.

Activități