Facilitare instituțională

Descriere 

Proiectul Pata-Cluj este un proiect pilot care vizează facilitarea relațiilor dintre populația cea mai vulnerabilă, în special romii, și mai afectată de problemele structurale ale societății noastre, de inegalitățile economice și de discriminare, și cei care dețin responsabilitatea legală de a garanta că drepturile fiecărui cetățean și ale fiecărui copil sunt respectate. Astfel, proiectul aduce o contribuție la eforturile care vizează incluziunea socială și desegregarea comunităților din Pata Rât, posibile numai în contextul mai larg al eforturilor făcute în numele municipalității Cluj-Napoca. În adresarea problemelor structurale proiectul folosește metoda și perspectiva practicilor restaurative. Incluziunea socială este posibilă numai prin transformare socială, în care fiecare instituție, persoană de decizie, comunitate și familie își asumă rolul transformativ.