Facilitare comunitară

Descriere

Facilitarea comunitară reprezintă munca de asistare a unei comunităţi în vederea auto-organizării acesteia pentru luarea unor decizii şi realizarea unor activităţi care au un impact la nivelul întregii comunităţi. Prin activitățile de administrare colectivă a unui buget comunitar și prin facilitarea întâlnirilor instituționale cu autoritățile locale, firme și ONG-uri implicate în Pata Rât susținem participarea directă a membrilor comunităţii, atât la nivelul procesului decizional comunitar cât și instituțional, precum şi la nivelul de implementare a acestor decizii. Prin această abordare dorim să împuternicim membrii comunităţii să contribuie la rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea acestora.

Într-un model de dezvoltare comunitară incluzivă (Ryder, 2013), care să capaciteze și să mobilizeze resursele comunității fără a impune din exterior un cadru rigid, rolul facilitatorului comunitar este de a ajuta comunitatea în procesul organizațional și de mobilizare, de a facilita legăturile cu insitituțiile locale și, în unele cazuri, de a facilita accesul la procesul de decizie comunitară categoriilor mai vulnerabile din interiorul comunității (Toomey, 2009).