photo balance (1)

Informare publică

mai 24, 2017 11:22 am Publicat de Lasă un comentariu

Nr. 23/05/2017

Informare publică

Recent au apărut în mass media articole care dau dovadă de atitudini discriminatorii și rasiste la adresa comunităților din Pata Rât. Aceleași surse încearcă să discrediteze munca echipei Pata-Cluj, de fapt încercând să stopeze mutarea familiilor de la Pata Rât în comunități integrate, punând sub semnul întrebării dreptul acestora, dar totodată al întregii minorități rome, la locuire decentă.

Refuzăm categoric acuzațiile aduse la adresa proiectului și condamnăm rasismul manifestat de unii jurnaliști, în acțiunile lor încălcând principiile elementare ale eticii profesionale. Dauna majoră cauzată de aceste articole tendențioase, care încearcă să dezinformeze publicul, nu este doar prejudiciul adus imaginii echipei ci în primul rând afectarea imaginii publice a persoanelor vulnerabile care au dreptul la locuire decentă, și a întregii comunități clujene.

Articolele în cauză folosesc arbitrar și fără precizarea contextului unele informații publicate pe pagina web a proiectului, ignorând pe de altă parte informațiile care atestă rezultatele acestuia.  Pentru informarea corectă a opiniei publice, în data de 28 aprilie 2017, am emis un comunicat de presă și am organizat o conferință de presă, unde a fost invitată mass media din Cluj-Napoca, aducând la cunoștința tuturor celor interesați rezultatele proiectului. Jurnaliștii care au publicat articole denigratoare, deși invitați, nu au participat la conferința de presă. Participanții au avut oportunitatea de a solicita clarificări din partea echipei Pata-Cluj și a partenerilor proiectului. În urma conferinței de presă, au apărut articole scrise cu obiectivitate și responsabilitate. Componenta de locuire, adică faptul că 35 de locuințe sociale sunt acordate familiilor din Pata Rât în Cluj-Napoca și zona metropolitană, a stârnit un interes mai amplu, și am primit numeroase solicitări de interviuri și declarații din partea presei, iar noi am răspuns la toate fără excepții.

Ca răspuns la acuzațiile care au fost vehiculate de unele organe mass-media, dorim să informăm opinia publică asupra rezultatelor proiectului, incluzând și informații privind bugetul proiectului.

 

Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor defavorizați” – Pata-Cluj

Proiectul Pata-Cluj este un proiect integrat, care și-a propus planificarea și implementarea intervenției coordonate în vederea începerii procesului de desegregrare și de incluziunea socială a familiilor care trăiesc în prezent în Pata Rât. În același timp, proiectul a avut ca scop pilotarea metodologiilor participative, care pot servi ca bază pentru autoritățile publice în îndeplinirea responsabilităților ce privesc implementarea policilor naționale și europene de incluziune socială.

Obiectivul cel mai ambițios al proiectului l-a constituit pilotarea diferitelor tipuri de locuire socială: atât în zone rurale cât și urbane, asistența familiilor cu nevoi complexe în ceea ce privește incluziunea socială, dar și a familiilor cu nevoi mai puțin complexe, locuirea în unități de locuințe sociale colective sau individuale.

 1. Intervenții coordonate și management de caz

Intervenția coordonată multidisciplinară a fost concepută să se concentreze asupra bunăstării copilului, incluzând în acest scop diferiți specialiști din cadrul echipei de proiect, precum și colaboratori externi. Munca în echipă interdisciplinară și la nivel inter-instituțional facilitează și coordonează intervenția autorităților, și crește suportul oferit prin generarea și explorarea alternativelor și strategiilor noi de soluționare, în vederea maximizării eficienței intervenției.

Munca de management de caz în proiectul Pata Cluj a implicat o abordare inovativă și diferențiată, oferind suport clienților în identificarea resurselor personale și familiale necesare pentru descoperirea și aplicarea unor soluții noi și eficiente în rezolvarea problemelor proprii. Intervenții pe baza unor planuri de servicii au fost asigurate pentru 169 de familii.

 • Acces la drepturi sociale:

Asistență pentru 308 de persoane în obținerea actului de identitate;

Asistență pentru 49 de persoane în procesul de înregistrare tardivă;

Asistență pentru 19 persoane privind accessul la prestații sociale (VMG, ASF, ajutor de încălzire, cantină socială);

Asistență pentru 41 persoane privind alocația de stat pentru copii;

Asistență directă a 29 de cazuri în cazuri de proceduri bancare;

S-au stabilit reprezentanții legali pentru 7 minori;

11 persoane au fost înregistrate la medic de familie;

 • Ocupare:

70 persoane au fost angajate cu contract de muncă prin intermediul proiectului;

182 persoane au beneficiat de consiliere profesională;

35 tineri din Pata Rât au participat la cursuri de calificare profesională în cadrul programului YouthBuild;

10 persoane din Pata Rât au fost sprijinite în elaborarea unui plan de afaceri pentru microîntreprinderi.

 • Consiliere juridică:

179 persoane au beneficiat de consiliere juridică, și 54 persoane au beneficiat de reprezentare în instanță (inclusiv 40 de cazuri de înregistrare tardivă pentru copii și adulți) cu însoțirea oferită de managerele de caz;

 • Sănătate:

297 persoane au beneficiat de consultații medicale la Unitatea Mobilă (prin PromptUrg SRL);

8 persoane au fost însoțite să-și încheie asigurare medicală;

 • Comunităţi mai sigure:

Sesiune de formare pentru 7 poliţişti, 17 asistenţi sociali a direcţiilor publice şi 18 persoane din cadrul proiectului în domeniul violenţei structurale şi a cooperării inter-instituţionale şi inter-sectoriale.

 

 1. Educație

Această componentă a avut ca scop asigurarea de servicii optime pentru copiii care trăiesc în proximitatea rampei de gunoi și familiile acestora, care să răspundă la nevoile lor de a avea acces egal la educație de calitate.

Pe de altă parte scopul nostru a fost de a facilita accesul la educație de calitate pentru toți copiii din convingerea că acest lucru va ajuta la ruperea lanțului intergenerațional al sărăciei și al prejudecăților, deoarece educația este legată în mod intrinsec de dezvoltare de noi abilități, viziuni asupra vieții de zi cu zi.

 • Din septembrie 2014 echipa de educație a proiectului Pata-Cluj a facilitat accesul la sistemul de învățământ de masă și învățământul special pentru un număr de 15 copii (care trăiesc în proximitatea rampei de gunoi), din care 3 copii au fost înscriși la Școala Gimnazială Reformată „Talentum” din Cluj-Napoca, 5 copii au fost înscriși la Școala Gimazială “Horea” din Cluj-Napoca, 1 copil a fost înscris la Şcoala Specială – Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată și 6 copii au fost înscriși la Școala Gimnazială Cojocna. Pe parcursul proiectului, 5 copii s-au întors împreună cu părinții în localitățile de origine (Comuna Bogdana din județul Sălaj și Comuna Corund din județul Harghita).
 • În anul școlar 2015-2016, cei 5 copii care au frecventat cursurile Școlii Gimnaziale “Horea” au fost transferați la Școala Gimnazială din Cojocna.
 • În anul școlar 2016-2017 proiectul asistă zilnic, în mod direct, 16 copii care frecventează cursurile Școlii Gimnaziale din Cojocna.
 • În anul școlar 2015-2016, proiectul Pata-Cluj a oferit posibilitatea de a beneficia de Programul „Șansa a Doua”, prin Școala Gimnazială „Christiana” pentru 45 de persoane (adulți și copii) care, din diverse motive, nu au putut să frecventeze o școală sau să-și finalizeze studiile.
 • În anul școlar 2016-2017, 2 adulți și 14 copii sunt susținuți să participe la programul „Șansa a Doua”, și prin intermediul programului „Școala după școală” al Direcției de Asistență Socială și Medicală, le sunt asigurate masa de prânz și gustarea.

 

 1. Facilitare și împuternicire comunitară

Facilitarea constă în sprijinirea comunității pentru ca aceasta să își organizeze și să își mobilizeze resursele, ea însemnând totodată facilitarea accesului către diferiți actori instituționali, facilitarea implicării active a celor mai vulnerabili membri ai comunității în procesele ce le afectează direct viața. Un alt obiectiv al facilitării este mobilizarea resurselor publice și împuternicirea comunităților prin crearea sau întărirea canalelor de comunicare dintre instituțiile publice și membrii comunității.

 • Facilitarea comunitară – Pilotarea unui buget participativ – au avut loc consultări în toate cele 4 comunități pentru a identifica nevoile comunitare, și s-a creat un Plan pe Nevoi de Urgență bazat pe rezultatul consultărilor, cu implicarea comunității.

Rezultatele bugetării participative – intervenții comunitare directe:

20 de familii din Comunitatea Rampă au beneficiat de:

– materiale de construcții pentru renovarea spațiilor de locuit;

– lemne de foc;

– sobe;

165 de familii din Comunitatea Cantonului au beneficiat de:

– materiale de construcții pentru renovarea spațiilor de locuit;

– sobe;

55 de familii din Comunitatea Coastei au beneficiat de:

– materiale de construcții pentru renovarea spațiilor de locuit;

– materiale de construcții pentru reabilitarea parcului de copii;

– separarea contoarelor de curent electric;

150 de familii din Comunitatea Dallas au beneficiat de:

– lemne de foc;

– pachet alimentar de urgență oferit în momentul închiderii rămpii.

 • Facilitare instituționalăședințe operative cu participarea reprezentanților comunității, a diferitelor departamente din cadrul Primăriei (Direcția Tehnică, Spații Verzi, Patrimoniu, Evidența Persoanelor, Poliția Locală) și a unor firme și actori privați (Brantner-Vereș, Coral, Compania de Apă Someș, Medicarom), pentru a găsi și implementa soluții la nevoile comunitare.

Investiții realizate de Primărie în perioada 2015-2016:

 • loc de joacă pentru copii din comunitatea Coastei;
 • reabilitarea drumului de acces în comunitatea Coastei;
 • ridicarea și depozitarea a aprox. 120 de tone de gunoi din comunitatea Cantonului;

De asemenea s-a inițiat înființarea unei echipe mixte de intervenție în cazuri de criză pentru a contracara efectele negative asupra populației din Pata Rât a închiderii rampei de gunoi și pentru a susține eforturile municipalității, inclusiv prin asigurarea de alimente și activități pentru copii.

 

 1. Desegregare şi locuire 
 • Se construiesc 12 apartamente în Apahida.
 • S-au achiziţionat 23 de apartamente în Cluj şi zona metropolitană a Clujului.

Conform legislației în vigoare, achiziția de imobile nu este supusă obligației de atribuire printr-o procedură de achiziție publică reglementată prin Legea nr. 98/2016, astfel, achiziția s-a realizat conform unei proceduri interne, realizate sub îndrumarea Operatorului de Fonduri și aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Achizițiile propriu-zise au fost realizate sub îndrumarea și monitorizarea permanentă al Operatorului de Fonduri și respectă întru-totul principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și asumării răspunderii.

Achizițiile apartamentelor au fost realizate prin parcurgerea a 7 proceduri de achiziții. Apartamentele au fost cumpărate de la 23 persoane fizice diferite, iar toate procedurile au fost aprobate de către Operatorul de Fonduri. La realizarea achiziției s-a avut în vedere costul maxim/m2 aprobat de AGA și Operatorul de Fonduri și prețul recomandat de evaluatorul contractat pentru stabilirea valorii imobilelor. 

 • Dezvoltarea unei metodologii de locuire socială (sistem de criterii de accesare, precum instrumente și metodologie de evaluare). Etapele parcurse pentru dezvoltarea metodologiei au fost următoarele:

Etapa I – Consultări comunitare privind criteriile de accesarea locuințelor sociale Pata-Cluj

 • Întâlniri în fiecare comunitate cu scopul de a le consulta în privința metodologiei de cercetare
 • Identificarea nevoilor înainte și după mutare (2-3 focus grupuri în fiecare comunitate, separat pentru femei, bărbați și lideri comunitari)
 • Identificarea opțiunilor populației din Pata Rât privind criteriile de accesare (pe bază de chestionar, au fost întrebate 217 familii)

Etapa II – Elaborarea criteriilor printr-o serie de consultări

 • 6 consultări cu actori sociali cu scopul de a integra perspectiva și viziunile lor în setul de criterii provenite din comunitățile vizate
 • 3 module de întâlniri cu echipa de implementare pentru a elabora criteriile și ponderea lor într-o manieră agreată de toți membrii echipei

Procesul a fost coordonat de cercetători din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai.

Instrumentele de evaluare au fost dezvoltate prin adaptarea scalelor folosite în sistemele de asistență socială din Marea Britanie și Statele Unite privind: abilitățile parentale, întrebuințarea resurselor și reziliența familială. Scalele au fost validate într-o comunitate romă din județul Mureș cu situație similară celor din Pata Rât.

Etapa III – Procesul de accesare a locuințelor sociale

 • Campanie de informare a comunităţilor pentru a prezenta criteriile şi a procesului de înscriere şi evaluare
 • Deschiderea biroului de informare şi înregistrare în comunitate
 • Informarea a 100 de familii interesate
 • Înregistrarea a 41 de dosare pentru locuinţe sociale;
 • Formarea evaluatorilor
 • Evaluarea cererilor înregistrate
 • Evaluarea din teren
 • Validarea rezultatelor evaluării de către o comisie independentă de validare
 • Soluționarea contestațiilor
 • Consultarea contractului de închiriere cu viitorii chiriași
 • Elaborarea procedurii de alocare a locuințelor sociale Pata-Cluj
 • Alocarea locuințelor sociale Pata-Cluj
 • Încheierea contractelor de închiriere a locuințelor sociale Pata-Cluj cu familiile beneficiare

 

 1. Artă și cultură

Centrul de Tineret

S-a reabilitat imobilul de pe str. Locomotivei nr. 1, în care va funcționa Centrul de Tineret „Casa Tinerilor”

Incluziune socială și conștientizare prin artă și cultură

Activitățile artistice și culturale au contribuit la bunăstarea comunităților din Pata Rât oferind spații de întâlnire, conectare, reflexie, creație și dialog. Impactul se produce la nivel individual și comunitar prin creșterea încrederii în propriile valori și a forței de expresie culturală și civică și la nivel societal prin dezvoltarea de mecanisme de dialog și incluziune socială.

 • 14 producții artistice originale: film documentar, teatru documentar, carte, expoziție foto, artă în spațiul public
 • 540 participanți la evenimente artistice
 • 98 activități culturale – ateliere creative, vizionare de spectacole și film
 • 300 participanți la evenimente culturale
 • 12 evenimente cadru de expresie culturală comunitară – talent show, campionate de fotbal, amenajare spații comunitare
 • 210 membri ai comunității protagoniști ai activităților culturale
 • Campanii de conștientizare („Biblioteca vie”, 2 ediții a „Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen”)
 • Facilitarea accesului tinerilor talentați din Pata Rât la activități din viața culturală a orașului (Jazz in the Street, Zilele Clujului, TIFF – Film la Bonțida)

 

Informațiile corecte privind bugetul proiectului Pata-Cluj

O parte din referirile făcute cu privire la bugetul proiectului în articolul publicat de „Evenimentul Zilei” sunt eronate constituind interpretări greșite făcute de jurnalist, iar o altă parte se referă la bugetul aprobat, și nu la cel executat.

Informațiile privind bugetul executat vor fi accesibile doar după realizarea raportului financiar general, majoritatea informațiilor de mai jos se referă la bugetul prevăzut și aprobat de Operatorul de Fonduri, cu menționarea diferențelor dintre bugetul prevăzut și cel executat acolo unde există deja informații.

Precizăm că jurnalistul, cu toate că a solicitat informații de la echipa ADI ZMC, în articol nu a folosit informațiile furnizate.

Răspunsuri punctuale referitor la informațiile false apărute în „Evenimentul Zilei”:

35 apartamente  – cost total approx. 1.360.900 euro, din care:

 • Costuri contrucții, taxe autorizare și proiectare approx[1].: 357.256 euro
 • Costul celor 2 terenuri cu suprafață totală de 1338 m2: 44.106 euro, prețul mediu fiind de 33 eur/m2
 • Costul evaluării terenurilor și a taxelor notariale: 1.244 euro
 • Costuri achiziții în total pentru 23 apartamente : 942.110 euro
  • Cost mediu/apartament: 40.961 euro
  • Cost minim/apartament: 31.617 euro
  • Cost maxim/apartament: 52.455 euro
 • Costul evaluării apartamentelor și a taxelor notariale: 16.277 euro

Toate cele 35 de apartamentele sunt dotate cu aparatură electrocasnică: frigider, aragaz și mașină de spălat, costul acestora este de 18.587 euro.

Personal ADI ZMC

Bugetul total pe echipă de management: 505.879 euro, reprezintă salariul a 9 persoane pe tot parcursul proiectului, adică pe 31 luni, salariul mediu net pe persoană/lună fiind de 987 euro.

Bugetul echipei de experți cuprinde sumele alocate trainingurilor de diferite tipuri, pe scriere de proiect, psihopedagog, experți independenți pentru evaluarea famiilor, consultant în achiziții, supervizor, taxe de autorizare și avize aferente construcțiilor inclusiv al centrului de tineret, evaluatorii pentru terenuri și apartamente, experți internaționali. Bugetul executat este mult sub bugetul prevăzut.

Costurile directe aferente componentei de educație și tineret includ costuri privind hrana pentru copii și tineri.  Categoria de cheltuieli ”meal for children” a fost împărțită în mai multe capitole: pizza, dulciuri, patiserie, catering și produse alimentare, bugetul total prevăzut al acestora a fost de 39.900 euro.  Datorită faptului că Direcția de Asistență Socială și Medicală a preluat o mare parte a costurilor pentru hrană, din proiect s-au cheltuit doar cca 9850 euro, prin care s-a asigurat micul dejun, hrană cu ocazia diverselor evenimente extrașcolare și în perioadele când Direcția de Asistență Socială și Medicală nu a putut să asigure hrana. Tot din această sumă au fost oferite 900 pachete de Crăciun în anul 2015 pentru toți copiii din Pata Rât. S-au cheltuit 17 eur pentru pizza.

Pentru o conferință internațională cu aproape 300 participanți, s-a cheltuit cca 24.400 eur, iar pentru restul evenimentelor (diverse întâlniri cu instituții, traininguri, seminarii de lucru, etc.), cca 3.400 eur.

Pentru abonamente sportive la arte marțiale, intrări la teatru de păpuși, vizite la Salina Turda și participare la evenimente sportive s-au decontat în total cca 5.000 eur.

Nu există cheltuieli în buget pentru acte de identitate, dar s-au contractat în valoare de 29.000 eur servicii de consultanță juridică pentru membrii comunității, rezultatele acestei componente sunt descrise mai sus.

 

Alte informații relevante

Suntem conștienți de efectele nefaste ale acestei campanii mediatice negative la adresa proiectului și la adresa comunităților de romi din Pata Rât. Credem că acestea trebuie contracarate prin orice mijloace pentru a asigura sustenabiliatatea proiectului, asumată de către ADIZMC din fonduri proprii, și pentru a asigura viitoarele intervenții pentru a susține desegregarea teritorială și incluziunea socială a comunităților din Pata Rât. În același timp precizăm că, pe tot parcursul implementării proiectului, echipa Pata-Cluj a lucrat în parteneriat cu mediul academic și ONG-uri relevante în domeniul incluziunii sociale, rezultatele obținute fiind recunoscute de mediul profesional activ în domeniul incluziunii sociale ca fiind extrem de relevante din punctul de vedere ale politicilor și practicilor existente la nivel national și european și primind aprecierea specialiștilor din domeniu la nivel european.

 

[1] Cheltuielile figurează sub mai multe linii bugetare, iar suma finală va fi calculată la raportarea financiară generală.

Categorisit în:

Acest articol a fost scris de pata

Părerea dumneavoastră

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *