_mg_3857web

Replica Pata-Cluj pentru articolul publicat în Mediafax în 27 octombrie 2016

noiembrie 7, 2016 8:53 am Publicat de 4 Comentarii

Articolul „Pata Rât –„colonia” de nedoriţi de lângă groapa de gunoi a Clujului”, publicat în 27 octombrie face o serie de afirmații despre inițiativa Pata-Cluj. Având în vedere că una dintre interlocutoare, dna Enikő Vincze transmite o serie de informații eronate despre inițiativă, pe lângă semnalarea faptului că descrierea detaliată a inițiativei este disponibilă pe pagina Pata-Cluj, simțim nevoia să venim în fața opiniei publice cu o serie de precizări.

Ne exprimăm nedumerirea față de afirmația

 “Oricum o fi, personal, după ce s-a întâmplat între 2010-2014, m-aş fi aşteptat la un program integrat de locuire, cu o componentă de locuire şi relocare locativă din Pata Rât în centrul său şi cu servicii sociale care să vină spre sprijinul celor relocaţi în oraş, în locuinţe adecvate.” (…) „În schimb, puteam să observ la începuturile sale că acest proiect de peste 2 milioane de euro prevedea doar măsuri soft de incluziune şi avea o filozofie bazată pe practici restaurative (…)”

 De fapt dna Enikő Vincze avea informaţia că la prima aplicaţie finanţatorul nu accepta locuinţele sociale ca şi costuri eligibile în proiect, această informaţie fiindu-i oferită dnei Enikő Vincze direct de către echipa proiectului în cadrul unei întâlniri cu actorii relevanţi, organizată înainte de obţinerea finanţării, în 2014.

Astfel, afirmația

„Apoi, cu un an mai târziu, observam cum echipa de management a proiectului anunţa că a recunoscut nevoia de componentă de locuire şi a obţinut o finanţare suplimentară de 1 milion euro de la fondurile norvegiene cu acest scop,(…)”

este cu atât mai greu de înțeles cu cât dna Enikő Vincze avea, de fapt, cunoștință și de o evaluare a nevoilor privind locuirea realizată în perioada 2012-2013 de către echipa care a scris proiectul Pata-Cluj.

De fapt, nevoia comunitară pentru componenta de locuire a fost “recunoscută” de și prin această evaluare, iar echipa s-a bazat pe aceasta atunci când a depus noua propunere pentru completarea proiectului cu componenta de locuire.

Ne exprimăm nedumerirea și față de falsitatea enunțului

“(…) precum şi o tendinţă de a crea un centru de incluziune socială la nivelul ZMC ca parte instituţională a ADI”

De fapt nu există o astfel de iniţiativă în cadrul proiectului. Proiectul prevede crearea unui centru de tineret care să deservească desfășurării de activități culturale-educative atât celor din Pata Rât, cât și celorlalți locuitori ai Clujului.

Suntem nevoiți să aducem precizări și privind afirmația

“(…) pentru ca ulterior să aud că jumătate din locuinţe se construiesc nu în Cluj-Napoca, ci în Zona Metropolitană Cluj, mai precis în comuna Apahida, că locuinţele din oraş încă nu se cunosc unde şi cum se vor realiza şi că proprietarul acestor „locuinţe sociale” va fi ADIZMC condus, precum orice ADI, de un consiliu director compus din primarii localităţilor aparţinătoare Zonei Metropolitane (în cazul ZMC, 18 primari).”

De fapt, din momentul în care finanțatorul a acceptat propunerea de construire de locuințe sociale, echipa de proiect a început consultări la nivel local atât cu membrii comunității cât și cu actorii sociali interesați de această temă, la întâlniri fiind prezentate informaţii concrete despre componenta de housing. Din păcate dna Enikő Vincze nu a dorit să participe la niciuna dintre cele șase astfel de întâlniri organizate de-a lungul a 6 luni.

Pentru a putea să-și formeze o opinie informată despre „locuinţele sociale” din proiectul Pata-Cluj rugăm persoanele interesate să ia notă că despre nevoile de locuire identificate în comunităţile din Pata Rât, respectiv motivele amplasării construcţiilor în mediul rural se găsesc informaţii în studiul realizat pe această temă de echipa de proiect aici (pagina 15). Studiul a fost făcut public în momentul încheierii consultărilor cu actorii interesaţi de tema locuirii.

Ne bucură afirmația

“ (…) am repetat de multe ori, că fiind un proiect cu finanţare pentru desegregarea Pata Rât, el trebuia să aloce locuinţe adecvate în oraş pe baza principiului locuirea înainte de toate şi continui să susţin că acesta ar trebui să fie sau ar fi trebuit să fie începutul soluţionării.”

pentru că proiectul Pata-Cluj a publicat perspectiva membrilor echipei cu privire la locuire în general, dar şi rolul şi contribuţia acestuia ca proiect pilot în domeniul locuirii aici, iar din material rezultă că perspectiva proiectului este în concordanţă cu cele enunţate de dna Enikő Vincze. De aceea, este greu de înțeles modul pe care dumneaei îl alege pentru a-și construi o poziție antagonistică cu proiectul.

Suntem nevoiți să atragem atenția că afirmațiile transmise de dna Enikő Vincze vin în contextul în care proiectul se află în plin proces de selecție a beneficiarilor de locuințe sociale construite și achiziționate prin intermediul proiectului.  Subliniem încă odată că informarea corectă este un act de respect și responsabilitate în primul rând față de oamenii din Pata Rât, tocmai pentru a evita producerea unor confuzii în rândul membrilor comunității.

Reiterăm propunerea lansată acum aproape un an dnei Enikő Vincze și colaboratorilor săi de a stabili un cadru comun de comunicare etică, pentru a contribui la înţelegerea limbajului şi a conceptelor cu care operăm și evitarea unor potențiale dezinformări. Ne reafirmăm deschiderea la dialog cu actorii sociali implicați în problematica comunităților marginalizate și segregate. Sperăm că în urma unei abordări colegiale și constructive energiile consumate acum pe diferende vor putea fi realocate pentru a servi cauzei desegregării comunității din Pata-Rât.

Pentru mai multe informații despre proiectul pilot de locuire socială de la Pata Rât vă rugăm să vă adresați managerului de proiectul Gabriella Tonk sau coordonatorului de comunicare Camelia Badea prin e-mail (camelia@patacluj.ro) sau telefon (0786 375 825).

Etichete: , , , , ,

Categorisit în: ,

Acest articol a fost scris de pata

4 comentarii

 • Murphy spune:

  de ce sa-i mute in Cluj si nu in Apahida? au impresia domnii si doamnele cu pricina ca tiganii de la pata Rat sunt apti pentru locuit in Cluj? sigur, asta daca nu vrem sa reeditam modelul Harlem

  • pata spune:

   Locuințele sociale din proiect vor fi și în Cluj și în Apahida. În studiul UNDP din 2012 o parte dintre locuitorii de la Pata Rât și-au exprimat opțiunea de a locui în mediul rural. Mulți dintre cei din comunitate însă, au fost mutați sau evacuați din oraș, este dreptul lor să locuiască din nou în Cluj. Prin intermediul proiectului încercăm să oferim și să găsim soluții ca locuirea să fie acompaniată de servicii sociale care să-i ajute să mențină o chirie în oraș o perioadă cât mai lungă de timp.

 • Livia Labo spune:

  Care este durata acestui proiect si care este finantarea obtinuta? Ce rezultate concrete s-au obtinut pana acum, respectiv cate familii din Pata Rat beneficiaza in prezent de locuinte mai bune si unde anume?

  • pata spune:

   Proiectul Pata-Cluj a început oficial în februarie 2015 și urmează să se încheie în aprilie 2017 când locuitorii din Pata Rât se vor muta în locuințele sociale construite și achiziționate prin intermediul proiectului. Proiectul “Pata-Cluj”, denumit integral “Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor defavorizați” este susținut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei” (RO25) în valoare de 3 170 500 EUR. http://patacluj.ro/despre-proiect/. Rezultatele concrete obținute până în prezent le puteți consulta pe site în infograficul realizat cu acest scop http://patacluj.ro/publicatiile-proiectului/ și în raportul anual al proiectului https://issuu.com/pata-cluj2/docs/pata-cluj_raport_anual_2014-2015_ro

Părerea dumneavoastră

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *